Dlaczego potrzebujemy dodatków do filmu rozciągniętego?

Czasami nieodłączne właściwości rozciągniętej folii nie spełniają wymagań wymaganej technologii przetwarzania i konieczne jest dodanie dodatków w celu zmiany przetwarzalności; niektóre materiały z folii stretch mają dobrą wydajność przetwarzania, ale wydajność produktu nie może spełnić wymagań, ale także dodać pomoc. Agent zmienia właściwości produktu.

Wymagania dotyczące folii stretch dla dodatków

1. Zgodność

Zła kompatybilność spowoduje zjawisko "migracji", objawiające się jako "pot" w ciekłym dodatku i "rozpryskiwanie" w stałym dodatku.

Czasami, gdy film rozciągliwy jest mniej ostry, może być niedostatecznie kompatybilny, na przykład słaba kompatybilność wypełniacza z żywicą. Dopóki wielkość cząstek wypełnienia jest mała, podstawowe wymagania dotyczące działania rozciągniętej folii mogą być nadal spełnione. Jeśli środek sprzęgający lub środek powierzchniowo czynny stosuje się do leczenia, funkcję można lepiej wywierać. Jednakże istnieją pewne środki pomocnicze do polepszania właściwości powierzchniowych rozciągniętej folii, takie jak środki otwierające, środki antystatyczne itp., I muszą one wykazywać pewną mobilność, aby działały na powierzchni rozciągniętej folii.

2. Trwałość

Dodatki muszą występować w rozciągniętej folii przez długi czas z niewielką stratą lub bez strat, a utrata adiuwanta odbywa się głównie trzema drogami: ulatnianie, ekstrakcja i migracja. Jest to związane głównie z masą cząsteczkową substancji pomocniczej, rozpuszczalnością w ośrodku i rozpuszczalnością w żywicy.

3. Warunki przetwarzania

Niektóre warunki obróbki specjalnej folii stretch są bardziej surowe, takie jak wysoka temperatura przetwarzania, należy rozważyć, czy wybrane dodatki ulegną rozkładowi, dodatki do sprzętu przetwarzającego powodują korozję.

4. Zastosowanie folii stretch

Folie rozciągliwe do różnych zastosowań mają różne wymagania dotyczące zapachu, toksyczności, odporności na warunki atmosferyczne i właściwości termicznych dodatków. Na przykład plastikowe torby zawierające żywność są nietoksyczne, ponieważ różnią się od dodatków stosowanych w plastikowych torebkach do ogólnego pakowania.

5. Synergia i reakcja fazowa w substancjach pomocniczych

W tym samym systemie żywicy niektóre z tych dwóch dodatków dają "synergię". Jeśli nie jest odpowiednio sformułowany, niektóre substancje pomocnicze mogą wytwarzać "opór fazowy", co osłabia funkcję każdego dodatku, a nawet powoduje utratę jego funkcji. Na przykład użycie sadzy i fenolowych przeciwutleniaczy da efekty antagonistyczne.

Urządzenia pomocnicze, które mogą zmienić właściwości pakowania rozciągniętych folii

Plastyfikatory i stabilizatory termiczne

Plastyfikatory i stabilizatory termiczne mogą znacznie poprawić kompatybilność folii stretch.

Plastyfikatory, jak sama nazwa wskazuje, zwiększają plastyczność materiału. Z jednej strony zwiększa się płynność żywicy podczas formowania i poprawia się wydajność przetwarzania. Z drugiej strony, rozciągnięta folia może być wykonana z materiału o zwiększonej elastyczności i elastyczności.

Stabilizator termiczny służy głównie poprawie stabilności termicznej rozciągniętej folii.